Udviklingspuljen

HAR DU EN IDÉ TIL ET FOLKEOPLYSENDE TILTAG?

Holstebro Kommune vil med sin folkeoplysningspolitik og herunder udviklingspuljen sikre rammerne for et stærkt, mangfoldigt og identitetsskabende foreningsliv.

Udviklingspuljen kan søges af godkendte folkeoplysende foreninger til forskellige former for udviklingsarbejde rettet mod organisationsformer, initiativer, foreninger og projekter der har et folkeoplysende sigte.

Der ydes tilskud til:

  • Nye tværgående organisationsformer/partnerskaber, der over en periode kan være med til at anspore til nye og særlige aktivitetsmuligheder og indlede samarbejdsrelationer om løsning af konkrete opgaver.
  • Aktiviteter der fremmer borgernes ønsker om fleksible fritidstilbud.
  • Aktiviteter med fokus på særlige målgrupper, f.eks. integration, livsstilssygdomme, handicappede, børn og unge med særlige problemer.

Målet er at skabe nye aktiviteter og tiltag på fritids- og folkeoplysningsområdet i Holstebro Kommune.

Der er vedtaget retningslinjer for tilskud fra Udviklingspuljen.

 

Ansøgning

Der findes ikke et ansøgningsskema, men ved indsendelse af ansøgning oplyses bl.a.:

  • Oplysninger om projektets formål, indhold, ide, tidshorisont mv. Beskriv hvad det er, I vil udvikle. Hvilken effekt/forandring forventer I, projektet kan tilføre og hvad kan I opnå med det?
  • Oplysninger om projektets økonomi/ansøgningsbeløb, herunder egenfinansiering?
  • Hvor og hvornår foregår projektet, hvordan informeres om projektet?
  • Forventet antal deltagere i projektet.
  • Navn og adresse på projektansvarlig, samt hvem der kan give yderligere oplysninger om projektet.

Ansøgningen sendes til: fritidsafdelingen@holstebro.dk

Ansøgningsfrist: Ansøgningen indsendes elektronisk inden arrangementets afholdelse - dog senest den 1. december.

 

Sport og Fritid behandler og bevilger tilskud op til 10.000 kr.

Kultur- og Fritidsudvalget behandler og bevilger tilskud over 10.000 kr. efter forudgående høring i det råd foreningen/ansøgeren tilhører.