Incitamentspuljen

Incitamentspuljen henvender sig til og kan søges af foreninger under det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde.

Der kan gives tilskud til nye ideer og tiltag.

Der lægges særligt vægt på: Ansøgninger med fokus på børn og unge.

Ideerne skal meget gerne have et element af forståelse for demokrati i det frivillige foreningsliv.

 

Ansøgning

Der anvendes ikke et særligt ansøgningsskema, men ansøgningen skal udover beskrivelsen indeholde oplysninger om kontaktperson, tidsplan og budget.

Hvis der søges midler fra kommunen i øvrigt skal dette fremgår af ansøgningen.

Ansøgningen sendes til: fritidsafdelingen@holstebro.dk

Ansøgningsfrist: Ansøgningen indsendes elektronisk inden iværksættelse af den nye idé eller det nye tiltag - dog senest den 1. december.

Sport og Fritid sender ansøgninger til idrætsaktiviteter til høring i Holstebro Idrætsråd.

Øvrige ansøgninger sendes til høring i Samrådet for idébestemte børne- og ungdomsarbejde i Holstebro.