Idræts- og Motionspuljen

Byrådet vedtog i 2007 en idræts- og motionspolitik. I den forbindelse blev der afsat en pulje til initiativer, som skal gavne kommunens borgere og fremme folkesundheden og idrætslivet bredt.

Der er ikke opstillet snævre rammer for ansøgningernes indhold. Breddeidrætslige aktiviteter/projekter, som indeholder én eller flere af følgende områder vil blive vægtet:

  • Skal være forankret i en godkendt forening, men kan også omfatte deltagere uden foreningstilknytning.
  • Skal skabe grobund for vedvarende nye aktiviteter i foreningslivet.
  • Fremme samarbejdet mellem foreninger - institutioner - skoler og Holstebro Kommune.
  • Fremme en sundere livsstil for borgere i alle aldre.
  • Fremme idrætsforeningernes sociale ansvar, have fokus på særligt vanskeligt stillede familiers kendskab til dansk forenings- og idrætskultur.
  • Lige og for alle let tilgængelige muligheder for motion.

 

 

Ansøgning

Der findes intet ansøgningsskema, men ansøgningen skal mindst indeholde aktivitetsplan, formål og budget og initiativerne skal så vidt muligt afvikles i kalenderåret.

Ansøgningen sendes tilfritidsafdelingen@holstebro.dk

Ansøgningsfrist: Ansøgningen indsendes elektronisk inden arrangementets afholdelse - dog senest den 1. december.

Center for Sport og Fritid sender ansøgningen til høring i Holstebro Idrætsråd.

Indstilles et projekt til tilskud, kan dette forventes udbetalt, når Sport og Fritid har modtaget og godkendt foreningens dokumenterede udgifter afholdt i forbindelse med projektets afvikling.