Holstebro Elitesports Elitepulje

Elitepuljen er en pulje under Holstebro Kommune, som har til formål at støtte eliteaktiviteter i idrætsklubberne i Holstebro Kommune. Det er Holstebro Elitesports bestyrelse, som vurderer og tager stilling til de enkelte ansøgninger.

Kriterierne for støtte til talenter, klubudvikling eller udddannelser/kursus er følgende:

 • Tilskud fra ELITEPUJLEN uddeles kun på baggrund af ansøgning fra idrætsklubber, som deltager i turneringsvirksomhed eller lignende på et elite- eller talentniveau inden for den pågældende idrætsgren, samt fra institutioner som samarbejder med Holstebro Elitesport.
 • Tilskud til idrætsudøvere kan tildeles alle klubber i Holstebro Kommune, som er medlem af Holstebro Idrætsråd.
 • Tilskud fra ELITEPULJEN tildeles kun til elite- eller talentudøvere, som er under 22 år ved ansøgningstidspunktet.
 • Tilskud fra ELITEPULJEN tildeles kun til elite- eller talentudøvere, som er medlem af en klub i Holstebro Kommune, og som har en fast træningstilknytning til klubben og repræsenterer denne i turneringer og stævner.
 • Tilskud fra ELITEPULJEN tildeles ud fra en kategorisering af eliteniveau. Her lægges der vægt på om der er tale om en satsnings- eller udviklingsidrætsgren, og pr. muligheder for Holstebro Kommune.
 • Holstebro Elitesport giver kun støtte til aktiviteter og projekter, som ligger uden for klubbernes eller foreningernes almindelige drift, dvs. aktiviteter som understøtter klubbernes elite- og talentudviklingsarbejde, og som klubben eller den enkelte idrætsudøver ikke eller kun vanskeligt kan sætte i gang uden støtte fra ELITEPULJEN.
 • Støtten kan uddeles til idrætsklubber, hold eller enkeltpersoner, som søger tilskud til elite- eller talenttiltag som fællestræning, træner/konsulent løsninger, træningslejr, konkurrencedeltagelse, startpenge, træner/leder uddannelse, klubudvikling, netværksdannelse på eliteniveau m. m. samt til lokale pilotkraftcentre og etablering af elite- eller udviklingskraftcentre inden for Team Danmark/specialforbund. Fælles for tildelingen af tilskuddet er at klubaktiviteterne skal være målrettet elite- eller talentudøvere, som på ansøgningstidspunktet er under 22 år.

 

Øvrige bestemmelser:

Ansøgning om tilskud fra ELITEPULJEN skal have følgende indhold:

 1. Beskrivelse af baggrunden for ansøgningen.
 2. Beskrivelse af ansøgningens målgruppe.
 3. Beskrivelse af ansøgningens indhold - hvad der søges støtte til.
 4. Beskrivelse af hvordan aktiviteten er målrettet elite- eller talentudøvere.
 5. Budget for ansøgningens indhold skal vedlægges.

Ansøgningerne behandles af Holstebro Elitesports bestyrelse.

Tilbagemelding på ansøgningen vil ske efter det førstkommende bestyrelsesmøde efter ansøgningsfristen.

Tilskuddet udbetales mod fremvisning af dokumentation af tilskudsberettiget udgifter. Efter afvikling af de tilskudsgivende aktiviteter, skal klubberne/foreningerne indsende en beskrivelse af talentforløbet.

Ansøgningsskema kan hentes her.

 

Ansøgningen sendes til:
Holstebro Elitesport, Kirkestræde 11,  7500 Holstebro eller på mail: gitte.sejer.skoubo@holstebro.dk