Revision og Regnskab

Foreninger, der modtager tilskud, skal aflægge et regnskab, som omfatter folkeoplysende virksomhed i Holstebro Kommune.

Foreningens tilskudsår løber fra 1. januar til 31. december.

Revideret regnskab sendes til kommunen inden den 1. april året efter regnskabsåret. Er foreningens regnskabsår ikke kalenderåret indsendes regnskabet senest 3 måneder efter regnskabets afslutning. Regnskabet skal være underskrevet af samtlige medlemmer af bestyrelsen.

Vedlagt regnskabet skal være en udfyldt revisorerklæring.

 

Sådan gør du:

Udfyld Erklæring fra revisor - og gem filen på din computer.

Erklæringen printes ud og underskrives.

Du skal nu udfylde formularen og vedhæfte den underskrevne erklæring og det underskrevne regnskab: HER