Retningslinjer vedrørerende børneattester

Folketinget vedtog i december 2009, at alle tilskudsberettigede foreninger, som modtager støtte via Folkeoplysningsloven, skal underskrive en erklæring på, at de indhenter børneattester.

Hvis erklæringen ikke underskrives, kan kommunen ikke yde tilskud og anvise lokaler til foreningerne.

Lovændringen er vedtaget for at minimere risikoen for seksuelle overgreb mod børn.

Erklæring skal indsendes i det omfang foreningerne ansætter eller beskæftiger personer - lønnet som ulønnet - der som led i udførelse af deres opgaver skal have direkte kontakt med børn under 15 år.

Erklæringen skal underskrives af den der tegner foreningen (det står i foreningens vedtægter).

Erklæringen skal indsendes 1 gang om året.

 

Hvad skal voksenforeninger foretage sig:

Foreninger, der udelukkende tilbyder aktiviteter til personer fra 15 år og opefter, skal én gang om året underskrive erklæringen.

Når dette er gjort, er loven overholdt.

Ved at underskrive erklæringen giver foreningen sit samtykke på, at den vil indhente børneattester på trænere / ledere / undervisere, hvis foreningen begynder at tilbyde aktiviteter til børn under 15 år.

Børneattesten indhentes digitalt - læs mere og hent den digitale børneattest på Rigspolitiets hjemmeside.

 

Hvad skal børneforeninger foretage sig:

Foreninger, der tilbyder aktiviteter til børn under 15 år, er forpligtet til at indhente børneattester, når foreningen tilknytter personer, som er i direkte og vedvarende kontakt med børn under 15 år.

Det har været et lovkrav siden 2005.

Det nye er, at foreningen én gang om året også skal underskrive og sende en erklæring til kommunen om, at foreningen indhenter børneattesterne.

Erklæringen rummer en løbende forpligtelse for foreningen til gennem hele tilskudsåret at indhente børneattester i det omfang, foreningen ansætter eller beskæftiger personer, der som led i udførelsen af deres opgaver, skal have direkte kontakt med børn under 15 år.

 

Sådan gør du:

Udfyld Erklæring om indhentelse af børneattest - og gem filen på din computer.

Erklæringen printes ud og underskrives af den der tegner foreningen (det står i foreningens vedtægter).

Du skal nu udfylde formularen og vedhæfte den underskrevne erklæring: HER